Verantwoording

Stichting Food Board Nederland is een netwerk van deskundigen die maatschappelijke thema’s op gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn onderzoeken en hier initiatieven voor ontplooien. Dit doen zij in samenwerking met stakeholders, ketenpartners, en belanghebbenden. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf bestuursleden die per thema worden ondersteund door deskundigen. 

Algemeen nut beogende instellingen

Stichting Food Board Nederland

Naam instelling:

Stichting Food Board Nederland

RSIN nummer:

859921219

Contactgegevens:

Forellendaal 628, 2553 KG Den Haag, stana@foodboard.nl

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel:

a. een bijdrage te leveren aan het bevorderen van het maatschappelijk bewustzijn over en handvatten te bieden voor een leefstijl waarin kwaliteit van leven, gezondheid, natuur en dierenwelzijn centraal staan;

b. het opzetten van een COPD huis in Den Haag met ruimte voor revalidatie, zorghotel functie, permanente bewoning en terminale zorg;

c. het verrichten van activiteiten van algemeen nut waardoor het gevoel van veiligheid, leefbaarheid en gezondheid wordt vergroot;

d. het verenigen, samenbrengen, versterken, onderlinge samenwerking tussen zorg, eenzaamheid en sociale cohesie tussen bewoners van het COPD huis, scholen, buurtbewoners en daklozen met een huisdier;

e. ‘’Maak Werk van je Gezondheid’’ programma’s te ontwikkelen zowel preventief als curatief;

f. activiteiten te ontplooien waarin kennisoverdracht wordt bewerkstelligd;

g. het welzijn van verwaarloosde, verlaten, uitgebuite en/of dakloze huisdieren te bevorderen.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Zie website

Functies en bestuursleden:

Zie website

Raad van Advies:

Niet van toepassing

Beloningsbeleid:

Het bestuur ontvangt een vergoeding voor gemaakte onkosten onder overlegging van de originele factuur. Vacatiegeld kan niet worden toegekend.

Verslag activiteiten:

Zie jaarverslag

Financiële verantwoording:

Zie jaarverslag

Foodboard community

Doe jij mee met ons?