Gezondheid en schoonheid “outside in”

Lifestyle is een ruim begrip en niet simpel definieerbaar. De term werd in 1929 bedacht door Adfred Adler en aanvankelijk in de psychologie gebruikt in de zin van ‘hoofdkenmerken van een persoon, zoals ontwikkeld in de vroege kin’. De persoonlijke levensstijl is een geheel van gedragingen, houding, overtuiging en bezittingen, geassocieerd met een bepaald individu of een bepaalde sociale groep.

Veel mensen denken bij het woord lifestyle aan gezondheid; het volgen van een gezond dieet, zorgen voor voldoende lichaamsbeweging en afleren van slechte gewoonten. Lifestyle draait niet alleen om gezondheid. Het is een geheel van motivatie, behoeften en wensen van een individu die beïnvloedt wordt door factoren van buitenaf zoals cultuur, familie, sociale klasse, opvoeding, sociale omgeving maar ook werkomgeving, en sport of vrijetijdsbesteding. Iedereen kan zichzelf een lifestyle aanmeten, afhankelijk van wat voor imago iemand wil hebben. Steeds meer mensen kiezen voor gezondere voeding, ontwikkelen een actieve levensstijl en gaan op zoek naar complementaire kennis  in de vorm van bijvoorbeeld orthomolecuraire, ayurvedische of antroposofische geneeskunde,  meditatie en yoga.

Kenmerkend voor de laatste jaren is dat men naast gebruik te maken van complementaire kennis, steeds meer oog heeft voor welke invloeden van buitenaf effect hebben op onze fysieke en mentale gezondheid. De groep zoekenden naar verantwoorde cosmetica is dan ook een snel groeiende. Verantwoord in de zin van dier- en milieuvriendelijk maar ook niet verstorend voor de hormoonspiegel. De informatie daaromtrent is nog summier , maar één merk kunnen we in ieder geval onder de aandacht brengen: Zoya, onderdeel van het Amerikaanse Art of Beauty. De producten worden gebruikt in geselecteerde salons in 15 landen wereldwijd, en sinds kort online verkrijgbaar via Food Board. Op onze Events pagina vind je de data van Zoya workshops.